Envi Dry - suché záchody

Neohodnoceno
 
 

AgroBio EnviDry - suché záchody - 50 g

Přírodní bakteriální a enzymatický přípravek pro rychlý rozklad organických nečistot v suchých WC.

Dostupnost Skladem
109 Kč / ks    
Kód produktu 1544
Kategorie Bakterie do ČOV a septiků
 
Bezpečnostní pokyny:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P284 V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
P302 + P352 Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody/mýdla.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.


Přírodní bakteriální a enzymatický přípravek pro rychlý rozklad organických nečistot v suchých WC.


Jak účinkuje?

 • rychlý rozklad veškerého organického odpadu (exkrementů) v suchých záchodech
 • snižuje množství nečistot
 • odstraňuje zápach
 • snižuje náklady pro vývoz
 • prodlouží životnost suchého záchodu
 • pro celoroční použití


Jak jej použít?

 • podle potřeby
 • balení pro 2 m3 organického odpadu
 • po 20 min. aktivaci nalít do suchého záchodu


Upozornění:

 • při aktivaci, míchání a aplikaci přípravku nepoužívejte kovové předměty (zabíjí enzymy a bakterie)
 • při používání těchto přípravků se vyhněte používaní desinfekčních a antibakteriálních přípravků s obsahem chloru (zabíjí enzymy a bakterie)Aplikace v těchto období:

 

   celoročně


Uvedené informace mají informativní charakter. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 
Balení 50 g
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Organické nečistoty
Web Skupina produktů Skupina Bakterie a enzymy
Web plodina WC
Ekologický ne
Chemický ne
Mechanický ne
Přírodní

ano

 

 

Hmotnost 0.05 kg