AgroBio Domovní ČOV EnviWaste

 
 

Přírodní bakteriální přípravek pro správný chod domovních čistíren odpadních vod (ČOV) s PROFI EFEKTEM.

NOVÝ "DŘEVĚNÝ" OBAL = PŘÍRODNÍ PRODUKTY. 

Dostupnost Skladem
142 Kč / ks    
Kód produktu 1553
Kategorie Bakterie do ČOV a septiků
 
Bezpečnostní pokyny:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P284 V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
P302 + P352 Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody/mýdla.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.


Přírodní bakteriální přípravek pro správný chod domovních čistíren odpadních vod (ČOV) s PROFI EFEKTEM v novém "dřevěném" obalu (přírodní produkty).

 


Jak účinkuje?

 

 • pro správný chod domovních čistíren odpadních vod
 • vynikající pro průmyslové čistírny odpadních vod
 • rychlý rozklad organických nečistot na šedě zabarvenou nezapáchající kapalinu
 • vhodný také pro profesionální péči o ČOV
 • obsahuje obrovské množství bakterií
 • předchází ucpávání potrubí
 • zamezuje tvorbě zápachu
 • pro celoroční použití

 


Jak jej použít?

 

 • startovací aplikace - jedno balení / 4-10 osob
 • pravidelné (udržovací dávky) -  1x za měsíc / 1 polévkovou lžíci
 • po 20 min. aktivaci nalít do toalety nebo přímo do ČOV

 


Upozornění:

 

 • při aktivaci, míchání a aplikaci přípravku nepoužívejte kovové předměty (zabíjí bakterie)
 • při používání těchto přípravků se vyhněte v domácnosti používaní desinfekčních a antibakteriálních přípravků s obsahem chloru. Jedná se především o čistící prostředky, závěsné gely v toaletě, aj. (zabíjí bakterie)

 


Aplikace přípravku:

 

 celoročně

 

Uvedené informace mají informativní charakter. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 

Balení 50 g
Web plodina Domovní ČOV
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Organické nečistoty
Web Skupina produktů Skupina Bakterie a enzymy
Chemický ne
Mechanický ne
Ekologický ne
Přírodní ano
Hmotnost 0.05 kg